Календар

Училищни доклади - край на втори учебен срок

06 Апр 2023

На 6 април 2023 г. ще бъдат публикувани отчетите за академичните резултати от втория учебен срок.

Отчетите включват детайлна информация както за индивидуалния напредък на всеки ученик по основните предмети, така и за изучавания материал.

Show menu