Apply online

Кеймбридж изпити

Cambridge International Examinations е най-големият център в света за международни програми за образование и квалификация на ученици от 5 до 19 годишна възраст. 
Този център е подразделение на Cambridge Assessment, отдел на Кеймбриджския университет и са организация с нестопанска цел. Те инвестират непрекъснато в научноизследователска дейност и подобряване на програмите и квалификациите. 

Cambridge International Examinations центъра е признат от регулатора в Англия (Ofqual), който следи дали съответните стандарти се спазват. CIE работи в тясно сътрудничество с Ofqual, за да поддържат техния статут.