Дипломна програма на Международен бакалауреат

Дипломна програма на Международен бакалауреат

Какво представлява IB DP или Дипломна програма на Международния бакалауреат?

Тази програма е много повече от просто пряк път към университета. Етичните разбирания на BSS е да се образова цялостнo дадената личност и да се развият необходимите умения за успех в бързоразвиващия се свят. Международният бакалауреат се предлага в 148 страни по света,  в 3874 училища, на над 1 милион ученици, тъй като създателите на програмата разбират, че за да постигне даден студент успех по време на висшето си образование, трябва да развие много добре и критичното, и творческото си мислене.

Безкомпромисен академичен стандарт и международен престиж

Авторите на програмата се гордеят с високото качество на образование, което осигуряват на тези, които са решили да я завършат. Учениците показват отлични резултати при решаване на трудни академични задачи и е много по-вероятно да успеят в университета, тъй като получават по-високи оценки от учениците, работили по други образователни системи

IB DP

Дипломната програма на Международния бакалауреат / IB DP е предназначена  за ученици от 16 до 19-годишна възраст. Тя е уважавана от водещите световни университети. Чрез въвеждането на тази програма училищата могат да дадат широта и задълбоченост на знанията  на учениците, да спомогнат за успешното цялостно развитие на личността им, за научаването не поне 2 чужди езика, да получат отлични оценки по традиционните академични предмети и да изследват природата на знанието чрез уникалния курс на програмата: "Теория на познанието“

Основни елементи

Теория на познанието - курс, по време на който учениците разсъждават за природата на знанието и върху твърдението: „Как ние разбираме, че знаем, това, което твърдим, че знаем".

Разширено есе - представлява независимо, самостоятелно направено изследване, което завършва с написването на есе от 4000 думи.

Креативност, активност и общественополезен труд - учениците изпълняват проект, свързан с тези три концепции.

Предмети в IB DP

Обучение по език и литература - английски език и литература, българска литература, френски език и литература

Свободно владеене на език - английски ниво B; испански начално ниво; испански ниво B; френски начално ниво; френски ниво B; немски начално ниво

Личности и общества - бизнес и мениджмънт; информационни технологии в глобалното общество; околна среда и обществени науки

Математика - математика: анализи и методи и математика: приложения и интерпретиране

Експериментални науки - химия, биология, физика и околна среда и обществени науки, компютърни науки

Визуални изкуства - курсът по този предмет завършва с поредица от изложби, на които се представят творбите на учениците

Оценяване в IB DP

В допълнение учениците трябва да изпълнят три ключови изисквания – да напишат разширено есе, да посещават курс по теория на познанието и да участват в дейности по програмата за креативност, активност и общественополезен труд.

Курсовете в дипломната програма се оценяват според високи и безкомпромисни международни стандарти. 

Учениците полагат писмен изпит в края на курсовете си, които са външно оценявани. Оценките за всеки курс варират от 1 (най-ниска оценка) до 7 (най-висока).

Академични резултати на Випуск 2019.

Академични резултати на Випуск 2020

Show menu