Британско училище в София - Международно признание
Департамент за образование

Британското училище в София е единственото училище в България, регистрирано в отдела за образование Department of Education (DfE) на британското министерство на образованието с уникалния номер URN142484, като "Британско училище извън Обединеното Кралство".

Акредитационно писмо

Акредитация "Британско училище извън Обединеното Кралство"

Британско училище в София е единственото училище в България инспектирано от PENTA, акредитарини да инспектират британски училища извън Обединеното Кралство. Докладът от инспекцията се предоставя на британския Департамент за образование.

Репорт от инспекция

Министерство на образованието и науката

Дипломата, издадена от Британското училище в София във всеки един етап, е призната от българското Министерство на образованието и науката.

Международно Кеймбридж училище

Британското училище в София е акредитирано международно Кеймбридж училище, което предлага три образователни степени: начална - Cambridge Primary, гимназиална - Cambridge Lower Secondary и Cambridge Upper-Secondary. Нашите ученици получават диплома издадена от Кеймбридж за завършена гимназия.

Сертификат Международно Кейбридж Училище

Международен бакалауреат

През 2016 г. Британското училище в София получава акредитация за Дипломна програма на Международен бакалауреат (IB DP). Престижната дипломната програма е призната от университетите в цял свят. През 2021 г., след рутинна инспекция от органите на IB DP, Британското училище в София успешно запазва статута си на Световно училище на IB.

IB DP Сертификат

IB DP Доклад 2021

Програма за кариерно развитие

Британско училище в София е IB училище за IB Career-related Programme. Това е най-добрата професионална програма, която учениците могат да изберат.

Международен Бакалауреат: Програма за начални класове
Британското училище в София е кандидат-училище* за Primary Years Programme (PYP) на International Baccalaureate (IB) и очаква оторизация

IB училищата споделят обща философия – за подобряване на преподаването и ученето в разнообразна и приобщаваща учебна среда. IB училищата предоставят предизвикателни, висококачествени програми за международно образование.

*Само училища, упълномощени от IB, могат да предлагат някоя от четирите академични програми: PYP, MYP, DP или CP. Статусът на кандидат-училище за програмата PYP не дава гаранция, чe училището ще бъде оторизирано. За допълнителна информация относно IB и неговите програми посетете www.ibo.org

Съвет на британските международни училища

Британско училище в София е акредитирано от COBIS (Съвет на британските международни училища). Организацията е оторизирана от Департамента за образование да надзирава работата на британските училища в чужбина.

Сертификат

Show menu