Британско училище в София - Международно признание
Департамент за образование

Британско училище в София е единственото училище в България акредитирано от Департамент за образование в Обединеното Кралство с Уникален регистрационен номер 142484 като "Британско училище извън Обединеното Кралство"

Акредитационно писмо

Акредитация "Британско училище извън Обединеното Кралство"

Британско училище в София е единственото училище в България инспектирано от PENTA, акредитарини да инспектират британски училища извън Обединеното Кралство. Докладът от инспекцията се предоставя на британския Департамент за образование.

Репорт от инспекция

Министерство на образованието и науката

Дипломата, издадена от Британско училище в София във всеки един етап, е призната от българското Министерство на образованието и науката.

Международно Кеймбридж училище

Британско училище в София е акредитирано международно Кеймбридж училище, което предлага три образователни степени: начална - Cambridge Primary, гимназиална - Cambridge Lower Secondary и Cambridge Upper-Secondary. Нашите ученици получават диплома издадена от Кеймбридж за завършена гимназия.

Сертификат Международно Кейбридж Училище

Международен бакалауреат

От 2016 година Британско училище в София е акредитирано IB Diploma International SchoolIB Diploma programme е една от най-престижните и признати програми в света. След IB DP инспекцията презз 2021, статутът на BSS като IB DP World School е отново утвърден.

IB DP Сертификат

IB DP Доклад 2021

Програма за кариерно развитие

Британско училище в София е IB училище за IB Career-related Programme. Това е най-добрата професионална програма, която учениците могат да изберат.

Съвет на британските международни училища

Британско училище в София е акредитирано от COBIS (Съвет на британските международни училища). Организацията е оторизирана от Департамента за образование да надзирава работата на британските училища в чужбина.

Сертификат

Съвет на европейските международни училища

Британско училище в София е член на ECIS (Съвет на европейските международни училища). ECIS е водеща глобална мрежа за подпомагане и насърчаване на добри практики в международното образование.

Сертификат

Show menu