Блог

Презентиране на IB Програмата в Британското училище в София

20 Май 2024

IB програма за диплома е внимателно проектирана да вдъхновява учениците, подготвяйки ги за бъдещи успехи както в академичен, така и в личен план. По време на презентацията, Наоми Ван ВингарденЗаместник Директор Учебна дейност, и Емилия Илиева, Академичен Директор, представиха как програмата насърчава критичното мислене, междукултурното разбирателство и истинската любов към ученето. Разнообразната учебна програма и холистичният подход гарантират, че учениците са подготвени не само за висше образование, но и за сложния, взаимосвързан свят, в който ще влязат като бъдещи лидери.

Ние се задълбочихме в конкретните предмети, налични в рамките на дипломната програма на IB, като обяснихме как всеки курс е структуриран, за да насърчава стриктно академично проучване и личностно развитие. От хуманитарните науки и науките до изкуствата и езиците, нашите ученици имат възможност да изследват на база своите интереси и да развият широк набор от умения.

Освен това, акцентът на IB Diploma Programme върху критичното мислене и междукултурното разбирателство помага на учениците да развият глобална перспектива. Този аспект на програмата е особено важен в днешния свят, където способността да се разбират и оценяват различните култури и гледни точки е безценна.

Значителна част от презентацията беше посветена на илюстрирането на това как програмата IB Diploma внушава истинска любов към ученето. Нашите преподаватели споделиха използваните педагогически методи, които са предназначени да ангажират учениците дълбоко с материала и да насърчават страстта към знанието през целия живот.

Изказваме сърдечна благодарност на всички родители, които присъстваха и се ангажираха с нас по време на тази информационна сесия. Вашата подкрепа е безценна. Заедно оформяме бъдещите лидери на утрешния ден, подхранваме техния потенциал и ги подготвяме да дадат значим принос за обществото. Пълното видео можете да намерите в нашия YouTube профил:  https://youtu.be/lSvFtogqHsM

Show menu