Календар

Въвеждаща седмица

27 Май 2024

Тази седмица обещава увлекателно въведение в програмата International Baccalaureate (IB) за IGCSE 2. Те ще проучат мисията, визията и изискванията на IB, като ще придобият представа за холистичния подход към образованието.

Учителите ще очертаят своите курсове, като представят насоки и стандарти за оценяване. Разговорите, свързани с кариера, ще предложат на учениците поглед към бъдещите пътища, а семинарите ще се съсредоточат върху култивиране на основни умения и качества.

Седмицата има за цел да осигури ясно разбиране на целите и очакванията на програмата IB, насочвайки учениците към академичен успех и личностно развитие.

Show menu