Apply online

Мария Къртова има магистърска степен по „Психология“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Тя е когнитивно-поведенчески консултант и асистен по психодрама. Мария в момента изучава психоанализа към Българско Психоаналитично Общество. Дългогодишния ѝ опит като преподавател и опитът в работата с деца със специални образователни потребности и поведенчески трудности я правят важен кадър в екипа на Британско училище в София.

 e-mail: counsellor@bssofia.bg