Финансови условия 2024 - 2025

Финансови условия 2024 - 2025

Колеж към Британско училище в София

Вид такса Входяща такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 28.06.2024 28.06.2024
31.01.2024
28.06.2024
29.11.2024
28.02.2025
IB Diploma Programme Year 1 € 1000 € 16 690 2 x € 8 800 3 x € 6 180
IB Diploma Programme Year 2 € 1000 € 16 690 2 x € 8 800 3 x € 6 180

Училищна храна

Вид такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 28.06.2024 28.06.2024
31.01.2025
28.06.2024
29.11.2024
28.02.2025
School & College 3020 BGN ~ 1540 EUR 1590 BGN ~ 810 EUR 1100 BGN ~ 570 EUR

Таксата за храна може да се заплаща на една, две и три вноски. Заплащане на храна на дневна база НЕ СЕ ПРИЛАГА. Веднъж заявена услугата за предоставяне на училищна храна се отнася за цялата учебна година.

При отказ от услугата, може да бъдат приспаднати последващите дни отказа, а не предхождащите.

Информация за менюто може да откриете тук

Транспорт

Вид такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 28.06.2024 28.06.2024
31.01.2025
28.06.2024
29.11.2024
28.02.2025
Зона 1
Двупосочен транспорт 3240 BGN ~ 1650 EUR 1700 BGN ~ 870 EUR 1200 BGN ~ 610 EUR
Еднопосочен транспорт 1960 BGN ~ 1000 EUR 1040 BGN ~ 530 EUR 730 BGN ~ 370 EUR
Зона 2
Двупосочен транспорт 4310 BGN ~ 2200 EUR 2270 BGN ~ 1155 EUR 1590 BGN ~ 810 EUR
Еднопосочен транспорт 2570 BGN ~ 1310 EUR 1350 BGN ~ 690 EUR 960 BGN ~ 490 EUR
Зона 3
Двупосочен транспорт 5390 BGN ~ 2750EUR 2830 BGN ~ 1445 EUR 1980 BGN ~ 1010 EUR
Еднопосочен транспорт 3080 BGN ~ 1570 EUR 1630 BGN ~ 830 EUR 1630 BGN ~ 830 EUR

Британско училище в София предлага транспортна услуга от дома до училището и обратно. Услугата покрива района на София и не се предлагат остъпки в цената. Може да се запознаете с цените на транспортните услуги от таблицата по-горе. 

Повече информация за зонирането може да откриете тук

Учебни такси

Учебните такси са обявени в eвро. Отнасят се за учебна година, която включва 10 месеца.

Таксите за всяка следваща учебна година се публикуват през м. февруари на настоящата такава.

Входяща такса

Входящата такса се заплаща само от новопостъпващи ученици. Това е еднократно плащане, при първоначално записване на детето! Не се възстановява! Смисълът ѝ е запазване на място в училището.

Записване за учебна година

Записването на ученик е за една учебна година. Учебните такси се заплащат на една годишна, две срочни или три тримесечни вноски според таблицата по-горе.

Крайните срокове за заплащане на таксите според избраната опция са както следва:

 • Годишна такса – 28 юни 2024;
 • Срочна такса – 28 юни 2024 и 31 януари 2025;
 • Тримесечна такса – 28 юни 2024, 29 ноември 2024 и 28 февруари 2025;

Възстановяване на училищни такси

Училищни такси не се възстановяват в следните случаи:

 • При получаване на известие за отписване на ученик седем (7) или по-малко дни, считано от датата на започване на учебната година / семестър.
 • При получаване на известие за отписване на ученик по всяко време след започване на учебната година / семестър.
 • При нарушаване на условията за записване на ученик, включително училищните правила и политики.
 • Ученика е отстранен от училище по решение на ръководството както и при неспазване на дисциплината и / или незадоволителни академични резултати.
 • Възстановяване на училищни такси може да има само в случай, че ръководството на училището реши;

Постъпване по време на учебната година

При постъпване по време на учебната година, училищните такси се изчисляват „про рата“, т.е. от дата на започване на ученика.

Неплащане на училищни такси

 • Неплащането на учебните такси в установените срокове ще доведе до отстраняване на ученика от учебни занимания;
 • В случай на забавено плащане за повече от 1 седмица, училището ще откаже място за ученика;
 • Документи за напускане, сертификати или репорти не се издават, ако има неплатени суми;
 • Учениците могат да се включат в учебните занятия при завършена административна процедура по записване и платени учебни такси;

Отстъпки върху учебни такси

Отстъпки се предлагат на семейства с повече от едно дете в училището.

Предлага се отстъпка от 5% за второ дете и отстъпка от 10% за трето и всяко следващо при повече от три деца в училището.

Такса учебни ресурси

Таксата за учебни ресурси е включена в учебната такса и включва електронни и други материали свързани със задължителната учебна подготовка.

Такси външни изпити

Външните изпити упоменати по-долу :

 • Cambridge Primary Checkpoint (6 клас);
 • Cambridge Secondary 1 Checkpoint (9 клас);
 • IGCSE Year 2;
 • IB Diploma Programme Year 2;

се таксуват допълнително според таксите на съответния изпитен борд.

Ниво на английски език

Новопостъпилите ученици в училището ще бъдат оценявани чрез тест за класиране и/или от Академичния съвет и ръководителя на катедра „Езици“. Ако се установи, че нивото на английски не е достатъчно, ученикът ще бъде задължително записан за ускорен курс по английски език - Fast ForWоrd. Този курс струва € 100 на месец. Продължителността на курса ще зависи от това колко бързо ученикът постига необходимото ниво на владеене на английски език, за да може да се включи успешно в учебните часове.

Show menu