Контакти

BSS Kindergarten 
Британска детска градина 

София, кв. Лозенец
ул. "Ради Радев" №18
GSM: (+359) 886 510 510
GSM: (+359) 886 318 030

вижте картата

BSS Infant School
1-ви и 2-ри клас на Британско училище

София, кв. Лозенец
ул. "Екатерина Ненчева" 1
GSM: (+359) 886 510 510
GSM: (+359) 886 318 030

BSS School & College
Британско училище и колеж

София, кв. Витоша
ул. "Георги Райчев" №21
GSM: +359 886 510 510

вижте на картата

BSS Campus Plovdiv
Британска детска градина и Британско начално училище

Пловдив, Марково
ул. "Цар Иван Асен II" №45
GSM: +359 889 910 910;

вижте картата

BSS School Campus Plovdiv
Британско начално училище

Пловдив
ул. Задруга 18
GSM: +359 889 910 910;

Администрация
Теодора Ненова
Управител
teodoran@bssofia.bg
Матю Озбърн
Директор
+359 888 111 233
matthewo@bssofia.bg
Наоми Ван Вингарден
Заместник-директор учебна дейност
+359 88 288 0909
naomivw@bssofia.bg
Радостина Данчева
Директор на детска градина и 1-ви етап начално училище
+359 886 318 030
radostinad@bssofia.bg
София Пимпилова
Ръководител 2-ри етап начално училище
0885 410 411
sofiyap@bssofia.bg
Катя Николова
Ръководител 1-ви етап средно образование
0882 440 002
katyan@bssofia.bg
Емилия Илиева
Академичен директор и преподавател по бизнес мениджмънт
0878 210 608
emiliai@bssofia.bg
Мария Бенчева
Ръководител първи гимназиален етап
mariyab@bssofia.bg
Георги Кирилов
Главен счетоводител / Касиер
0885 92 10 10
account@bssofia.bg
Костадин Петков
Прием и Връзки с обществеността
+359 886 510 510
office@bssofia.bg
Анатоли Гьошков
IT мениджър
0882 246 407
admin@bssofia.bg
Станислава Първанова
Маркетинг
0882 280 180
marketing@bssofia.bg