Условия за прием

Условия за прием

Колеж:

  1. Попълнен формуляр за кандидатстване онлайн;
  2. Копие от акт за раждане и / или паспорт на детето;
  3. Копиe от личнa картa / паспорт / разрешение за пребиваване на родител;
  4. Академична справка /репорт и оценки, за последните 2 учебни години. (където е приложимо);
  5. За прием в IB DP програмата (Pre-IB DP и IB DP Year 1) - изпит по английски език и математика и интервю по време на пробен ден (дни) индивидуално организирани с всеки кандидат. (ученици кандидатсващи през лятото нямат организирани пробни дни)

* Изпити могат да се организират и индивидуално с предварително уговорени дата и час.

Необходими медицински документи за постъпване в училище към Британско училище в София (6 – 18 год.)

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
  2. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
  3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни
  4. Данни за личния лекар.

Свалете списъка с необходимите медицински документи

Show menu