Структура на Британско училище в София

Вашето дете ще обикне нашето международно училище!

BSS е частно училище, което покрива курса на обучение от яслена възраст до гимназия. 

Курсът на обучение включва:

Детска градина
Продължителност 4 години

Ясла – 2-годишни деца

Първа група детска градина - 3 годишни деца

Втора група детска градина - 4 годишни деца

Предучилищна група - 5 годишни деца

Начално училище
Продължителност 6 години
Класове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на два етапа:

Етап 1 – продължителност 2 години

Първи клас - 6 годишни деца

Втори клас - 7 годишни деца

Етап 2 – продължителност 4 години

Трети клас - 8 годишни деца

Четвърти клас - 9 годишни деца

Пети клас - 10 годишни деца

Шести клас - 11 годишни деца

Lower Secondary
Продължителност 2 години

Седми клас - 12 годишни ученици

Осми клас - 13 годишни ученици

Девети клас - 14 годишни ученици

Гимназия – IGCSE
Продължителност 2 години

Девети клас (IGCSE Year 1) - 13/14 годишни ученици

Десети клас (IGCSE Year 2) - 15/16 годишни ученици

Колеж - IB DP
Продължителност 2 години

Подготвителен IB клас (Pre-IB DP) - 15/16 годишни ученици

Единадесети клас (IB DP Year 1) - 16/17 годишни ученици

Дванадесети клас (IB DP Year 2) - 17/18 годишни ученици

(1) Началното образование се завършва в 6-и клас, след успешно полагане на външен изпит към изпитния борд на Кеймбридж (Cambridge International Examination Board): Cambridge Primary Checkpoint.

(2) Долен етап на средно образование се завършва в 9-ти клас след успешно положен външен изпит към изпитния борд на Кеймбридж (Cambridge International Examination Board): Cambridge Secondary 1 Checkpoint.

(3) Гимназия се завършва в IGCSE Year 2 след успешно положени външни изпити към изпитния борд на Кеймбридж (Cambridge International Examination Board): Cambridge IGCSE.

(4) Колеж се завършва в IB DP Year 2 след успешно външно оценяване по програмата IB Diploma Programme.

Show menu