Приветствие от директора

Вие искате най-доброто за децата си. Ние също!

За мен е удоволствие да ви посрещна с „Добре дошли!“ в Британско училище в София!

Като единственото британско училище със статут на „британско училище извън пределите на Великобритания“ на територията на България ние заслужено се гордеем с успехите си от основаването си до днес. Ние вярваме, че сме водеща образователна институция, която се стреми да развие у всеки един ученик цялостна, целеустремена, хармонична личност, като не се съсредоточаваме единствено и само върху постигането на отлични академични резултати.

Ние сме дълбоко удовлетворени от високите стандарти, които поставяме пред нашите ученици, но това съвсем не е всичко, което искаме да споделим. Училищният живот е твърде интензивен и ние окуражаме всички ученици да участват активно в него. Те избират дали да се занимават със спорт в учебно и извънучебно време, с творчески дейности или състезания. Предоставяме възможност на нашите ученици да изявяват талантите си на организираните представления или състезания за Световната училищна купа, в състезанията на COBIS по математика, поезия или изкуства, както и в прителски мачове с други училища, като това са само малка част от тези дейности.

Вярваме, че всички тези дейности спомагат за изграждането на уравновесени, знаещи, отговорни и мислещи личности, и подкрепят твърденията в нашата мисия: „ Ние вдъхновявяме учениците за създаването и изграждането на света на утрешния ден“.

Образователните институции и училищата, които предлагат най- висококачествено обучение, непрекъснато си задават въпроса как да подготвят най-ефективно учениците си, така че да им дадат най-големи шансове и предимство за успех в непрекъснато променящия се свят.

Всичко това е неделима част от цялостната мисия и визия на Британско училище в София.

С преместването в новопостроената сграда вярваме, че поставяме началото на втората фаза от развитието на Британско училище в София. Ние продължаваме да усъвършенстваме основната ценностна система на нашето училище чрез отлично преподаване и учене, както и със силен социален, морален, духовен и културен етос – ученикът е в центъра на учебния процес. Всичко това прави нашето училище добър избор както за чуждестранни, така и за местни семейства. Ние се развиваме и като предлагаме не само Дипломна програма на Международния бакалауреат, но и Кариерно-ориентирана програма. Въвеждаме и нови методи на обучение чрез вграждането на различни модели на концептуално мислене в учебния процес, което може да е много полезно за учениците на всяка възраст. Според нас, уменията, които тези програми предлагат, са ценни с това, че могат да се прилагат във всяка област и етап от ученето, на личния живот и кариерното развитие. След завършване на Британско училище в София нашите ученици ще постигнат успехи, защото ще могат уверено да ги използват в практиката си.

Има много други аспекти от дейността на нашето училище, които ме карат да се гордея с факта, че ръководя целия екип. Моля, отделете необходимото време и разгледайте нашия сайт, за да се запознаете по-подробно с нашата академична общност. Естествено най-пълна представа бихте имали, ако ни посетите лично и сами се уверите в достоверността на гореизложеното.

Независимо на кой етап от образователния процес се намирате, когато се присъедините към нас, вие ще имате възможността да се развивате по време на цялото обучение, тъй като ние искаме, веднага след завършване на образованието си Вие да поемете уверено по пътя си  и да сте готови да допринесете за развитието на света с  Ваша нова идея. 

Матю Озбърн

Show menu