BSS Колеж
BSS Колеж Акценти

Учебна програма

Международен бакалауреат
IB DP IB CP

Език на преподаване

Английски

Майчини езици

Английски Български Китайски Арабски Руски Иврит

Чужди езици

Английски Испански Френски Немски

Руски

Националности

8

Среден брой ученици в клас

10/макс. 20

Съотношение ученици – учители

4:1

Възрастов диапазон

16 - 18

Максимален брой ученици/Брой ученици

80 / 50

Съотношение местни/международни ученици

35% местни / 65% международни