Изучаване на езици в Британско училище в София

Искаме детето Ви да успее
Преподаване на майчини езици в BSS

Наред с изучаването на чужди езици, BSS вярва, че поддържането и развитието на майчиния език на детето е от съществено значение.

Английският е нашият официален език, всички предмети се преподават на английски език. Допълнителна езикова помощ се предлага на ученици, които не владеят английски език: EАL (английски като допълнителен език).

Български език: предлага се за всички ученици с български произход и високо ниво на български от детската градина до 12-r клас, ако бъде избран като предмет (в 11-и и 12-и клас може да се избере като предмет от Дипломната програма на Международния бакалауреат).

Френски език като майчин: предлага се на ученици с френски произход и се заплаща допълнително.

Руски език като майчин: за ученици, които са с руски произход, заплаща се допълнително.

IGSCE първи език: английски, френски, гръцки, арабски (при запитване може да се изберат и други езици); тези езици се предлагат като част от програмата в 10-и клас.

Избор на езици в IB DP: английски език и литература, българска литература, френски език и литература (може да се предложат и други езици след обсъждане с координатора на Дипломната програма на Международния бакалауреат*).

Допълнителни ползи

  • Душевната непредубеденост е от главно значение за BSS и вярваме, че поддържането на майчиния език е фундаментално за всеки етос;

  • Доказано е, че двуезичието има положителен ефект върху езиковото развитие на децата;

  • Обученията на родния език позволяват по-лесно усвояване на други езици;

  • Емоционалното благополучие е от съществено значение за успешния ученик, чувството за национална гордост се насърчава и е от първостепенно значение за училищния живот.

Класове по чужди езици, предлагани от BSS:

Ние силно вярваме, че колкото по-богати са езиковите умения на дадено лице, толкова по-дълбоко става тяхното разбиране за други култури, традиции и страни. Това е ключов аспект в развитието на глобалните граждани, които трябва да бъдат комуникативни, знаещи и съумяващи да реагират правилно.

В BSS предлагаме набор от чужди езици, за да подхранваме тези качества в нашите ученици.

На всички ученици от 3-ти клас нагоре се предлага чужд език. Чуждите езици не само са важни, но ние вярваме, че нашите ученици трябва да разбират добре езика на страната, в която живеят.

Български език като чужд: предлага се за чуждестранните ученици от детската градина до 4-ти клас;

Изучаването на модерен чужд език започва от 3-ти клас. Учениците могат да избират испански, френски или немски език.

Руски език като чужд: - обучението може да започне от 3-ти клас за всички ученици, които искат да изучават руски. 

Езикова програма в IB DP: испански ab initio, испански B, френски ab initio, френски B, немски ab initio, немски B, английски B, руски език А - език и литература

Външни изпити за ниво на владеене на чужд език съгласно Европейската езикова рамка:

Български език като чужд (ИЧС)

Френски език (DELF),

Английски език като чужд (ACE, E),

Испански език (DELE)

В миналото сме предлагали други езици като корейски, руски и унгарски. В такъв случай това се извършва под формата на самообучение извън стандартните уроци и тези ученици след това са се явявали на изпити в нашето училище. Тази услуга се предлага по усмотрение на училището.

Ние си даваме сметка, че като международно училище, нашите ученици ще имат влечение към други езици.

Show menu