Британско училище в София - Учебна програма

Учебна програма с международно признание

 

The International Early Years Curriculum (IEYC)
Академична програма за ранно развитие, въведена през 2016 г. Включва всички аспекти на ранното училищно образование, учебните цели и етапите на развитие на децата от 2 до 5 години. IEYC е изградена върху 8 принципа на възприятие на учебния материал на тази възраст. Използва се в 140 детски градини и центрове за ранно образование в 47 държави в целия свят.

Cambridge Primary Programme (CPP)
Тази учебна програма е предназначена за ученици на възраст от 5 до 11 години и предоставя на училищата академична програма на световно ниво, за да развият своите умения и познания по английски език, математика и природни науки. 
Програмата подпомага учителите да оценяват напредъка на децата с два вида оценяване: Cambridge Primary Progression Tests and Cambridge Primary Checkpoint

Cambridge Lower Secondary Programme (CLSP)
Това е програма за ученици на 12-13 години. Cambridge Lower Secondary развива знания и умения по английски език, математика и природни науки през първите две години на гимназиалното образование.
Cambridge Lower Secondary дава отлична подготовка за следващото академично ниво - Cambridge Upper Secondary и други академични програми. Тестовете Cambridge Lower Secondary Checkpoint проверяват готовността на учениците за следващото академично ниво.

Cambridge Upper Secondary Programme (CUSP)
Cambridge IGCSE е най-популярната в света квалификация за ученици на възраст от 14 до 16 години. Признава се от водещи университети и работодатели по целия свят и е паспорт, който удостоверява високо ниво на напредък и успеваемост на всеки един ученик. Програмата е разработена преди 30 години и на нея се доверяват училища по целия свят.
Cambridge IGCSE предлага гъвкав учебен план, в който може да се направи избор измежду 70 предмети във всякакви комбинации, включително 30 езика.

The International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)
Дипломната програма на Международния бакалауреат е представена през 1969 г. за ученици на възраст от 16 до 19 години. Тя е предизвикателна, но добре балансирана академична програма, която завършва с полагане на изпити и успешно подготвя учениците за университет или за кариера след това. 

 

Защо BSS избра цикъла програми на Cambridge International:

 • Cambridge International Examinations е най-голямата образователна институция, която разработва програми за обучение на деца от 5 до 19 години.
 • Повече от 10 000 училища в повече от 160 държави са част от общността на Кеймбридж училищата. 
 • Изпитният борд към университета в Кеймбридж е най-престижният изпитен борд в света с най-добрата международна репутация.
 • Всяка програма е отлична подготовка за следващото ниво.
 • Тестовете проследяват прогреса в развитието на способностите на детето по време на целия образователен процес.
 • Всяко дете получава сертификат за академични постижения в края на всяко ниво.
 • Учебният план включва и възможността да се избере изучаване на английски език като втори език. 
 • Cambridge Primary идентифицират силните и слабите страни на ученика и спомагат за персонализиране на неговото обучение и развитие. Те подготвят и плавния му преход  към следващото ниво, Cambridge Lower Secondary, както и към следващите нива.
 • Учебната програма Cambridge Lower Secondary е съобразена като съдържание, с различията в културата на отделните националности и е подходяща за внедряване в международни училища. Тя предлага високо качество на обучение, оценяване и учебни ресурси, за подготовка, както в национална, така и в международна среда.  
 • Cambridge Lower Secondary е съчетание от първокласна академична програма, интегрирано оценяване и  висококачествена подкрепа  за учителите.
 • Подпомагат училищата в изработването на учебна програма, съобразена със специфичните нужди на отделните ученици. В основата на разработката им са най-важните академични предмети, което улеснява последователното добавяне на широта на възгледите и увеличаване на броя на различните гледни точки при изучаване на новите междупредметни връзки. Стимулирането на учениците да работят едновременно върху няколко учебни предмета и да осъзнаят взаимовръзките им е  от ключово значение за този подход.
 • Cambridge IGCSE предлага на училищата гъвкава и стимулираща програма, подкрепена с отлични ресурси и обучение.
 • Cambridge IGCSE помага на учениците да се самоусъвършенстват чрез развитие на творческото им мислене, критичното мислене и решаването на проблеми. Тя е перфектният катализатор за преминаване към по-високо ниво на обучение.
 • Много училища по света са се ангажирали с разработването на Cambridge IGCSE. Академичните програми са едновременно интернационално насочени, но и локално обвързани. Съдържанието е съобразено със специфичните разбирания на учениците за интернационално общуване, като  се избягват предпочитанията към една или друга култура.
 • Цикълът от четири образователни програми на Кеймбридж гарантира успеха на учениците. Всички учебни програми са предизвикателни и се стремят да покажат напредъка на учениците и постепенното усвояване на академичния материал.
Show menu