Условия за прием в Британско училище в София

Детска градина:

 1. Попълнен Формуляр за кандидатстване онлайн;
 2. Копие от акт за раждане и / или паспорт на детето;
 3. Копиe от личнa картa / паспорт / разрешение за пребиваване на родител.

Необходими медицински документи за постъпване в детска градина към Британско училище в София (2 – 5 год.)

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни;
 6. Данни за личния лекар.

Свалете списъка с необходимите медицински документи

Училище:*Моля, имайте в предвид, чe в BSS децата започват 1 клас на 6 годишна възраст.

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване онлайн;
 2. Копие от акт за раждане и / или паспорт на детето;
 3. Копиe от личнa картa / паспорт / разрешение за пребиваване на родител;
 4. Академична справка /репорт и оценки, за последните 2 учебни години. (където е приложимо);
 5. Диагностичен тест за определяне на ниво по английски език и тест по математика или сертификат доказващ ниво и тест по математика (4 - 8 клас);
 6. За прием в IGCSE програмата (Pre-IGCSE и IGCSE 1) - изпит по английски език и математика по време на пробен ден (дни) индивидуално организирани с всеки кандидат. (ученици кандидатсващи през лятото вместо пробен ден минават интервю)

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: За да може училището да предостави качествено образование според изискванията на Cambridge и International Baccalaureate, училището изисква ниво на владеене на английски език, което ще позволи на учениците да участват успешно и ефективно в уроците:

Изисквания за прием:

 • Изисквания за владеене на английски:
  3 и 4 класниво A2 съгласно ЕЕР
  5 - 11 класниво B1 съгласно ЕЕР

 

 • Нивото се определя въз основа на тест направен със специализиран софтуер Fast ForWord. Ако необходимито ниво не бъде достигнато, от учениците се изисква незабавно да започнат програмата Fast ForWord и когато е приложимо, да посещават Лятно училище за минимум 1 месец.

За прием в 1, 2 и 3 клас не се изискват изпити и интервю с детето за прием. 

* Изпити могат да се организират и индивидуално с предварително уговорени дата и час.

Колеж:

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване онлайн;
 2. Копие от акт за раждане и / или паспорт на детето;
 3. Копиe от личнa картa / паспорт / разрешение за пребиваване на родител;
 4. Академична справка /репорт и оценки, за последните 2 учебни години. (където е приложимо);
 5. За прием в IB DP програмата (Pre-IB DP и IB DP Year 1) - изпит по английски език и математика и интервю по време на пробен ден (дни) индивидуално организирани с всеки кандидат. (ученици кандидатсващи през лятото нямат организирани пробни дни)

* Изпити могат да се организират и индивидуално с предварително уговорени дата и час.

Необходими медицински документи за постъпване в училище и колеж към Британско училище в София (6 – 18 год.)

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
 2. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
 3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни
 4. Данни за личния лекар.

Свалете списъка с необходимите медицински документи

За допълнителна информация, моля, потърсете г-н Костадин Петков, Прием и връзки с обществеността, на тел. 0886 510 510 или на имейл: office@bssofia.bg

Show menu