Финансови условия 2023 - 2024

Детска градина

Вид такса Входяща такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 30.06.2023 30.06.2023
31.01.2024
30.06.2023
30.11.2023
29.02.2024
Nursery € 600 € 8 960 2 x € 4 690 3 x € 3 320
Reception € 600 € 9 600 2 x € 5 060 3 x € 3 560

Британско училище в София

Вид такса Входяща такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 30.06.2023 30.06.2023
31.01.2024
30.06.2023
30.11.2023
29.02.2024
Grade 1 & 2 € 1 000 € 11 600 2 x € 6 200 3 x € 4 300
Grade 3 - 6 € 1 000 € 12 750 2 x € 6 730 3 x € 4 690
Grade 7 - 9 € 1 000 € 13 660 2 x € 7 200 3 x € 5 055
IGCSE Year 1 & Year 2 € 1 000 € 14 760 2 x € 7 800 3 x € 5 460

Колеж към Британско училище в София

Вид такса Входяща такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 30.06.2023 30.06.2023
31.01.2024
30.06.2023
30.11.2023
29.02.2024
IB Diploma Programme Year 1 € 1000 € 15 750 2 x € 8 300 3 x € 5 830
IB Diploma Programme Year 2 € 1000 € 15 750 2 x € 8 300 3 x € 5 830

Училищна храна

Вид такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 30.06.2023 30.06.2023
31.01.2024
30.06.2023
30.11.2023
29.02.2024
Kindergarten 2500 BGN ~ 1280 EUR 1320 BGN ~ 670 EUR 920 BGN ~ 470 EUR
School & College 2750 BGN ~ 1400 EUR 1440 BGN ~ 735 EUR 1000 BGN ~ 510 EUR

Таксата за храна може да се заплаща на една, две и три вноски. Заплащане на храна на дневна база НЕ СЕ ПРИЛАГА. Веднъж заявена услугата за предоставяне на училищна храна се отнася за цялата учебна година.

При отказ от услугата, може да бъдат приспаднати последващите дни отказа, а не предхождащите.

Информация за менюто може да откриете тук

Транспорт

Вид такса Годишна такса Срочни вноски Три вноски
Срокове за плащане 30.06.2023 30.06.2023
31.01.2024
30.06.2023
30.11.2023
29.02.2024
Зона 1
Двупосочен транспорт 2940 BGN ~ 1500 EUR 1540 BGN ~ 790 EUR 1080 BGN ~ 550 EUR
Еднопосочен транспорт 1780 BGN ~ 900 EUR 930 BGN ~ 480 EUR 650 BGN ~ 330 EUR
Зона 2
Двупосочен транспорт 3920 BGN ~ 2000 EUR 2060 BGN ~ 1050 EUR 1440 BGN ~ 730 EUR
Еднопосочен транспорт 2330 BGN ~ 1190 EUR 1225 BGN ~ 625 EUR 855 BGN ~ 435 EUR
Зона 3
Двупосочен транспорт 4900 BGN ~ 2500 EUR 2570 BGN ~ 1310 EUR 1800 BGN ~ 920 EUR
Еднопосочен транспорт 2800 BGN ~ 1430 EUR 1470 BGN ~ 750 EUR 1030 BGN ~ 525 EUR

Британско училище в София предлага транспортна услуга от дома до училището и обратно. Услугата покрива района на София и не се предлагат остъпки в цената. Може да се запознаете с цените на транспортните услуги от таблицата по-горе. 

Повече информация за зонирането може да откриете тук

Учебни такси

Учебните такси са обявени в eвро. Отнасят се за учебна година, която включва 10 месеца.

Таксите за всяка следваща учебна година се публикуват през м. февруари на настоящата такава.

Входяща такса

Входящата такса се заплаща само от новопостъпващи ученици. Това е еднократно плащане, при първоначално записване на детето! Не се възстановява! Смисълът ѝ е запазване на място в училището.

Записване за учебна година

Записването на ученик е за една учебна година. Учебните такси се заплащат на една годишна, две срочни или три тримесечни вноски според таблицата по-горе.

Крайните срокове за заплащане на таксите според избраната опция са както следва:

 • Годишна такса – 30 юни 2023;
 • Срочна такса – 30 юни 2023 и 31 януари 2024;
 • Тримесечна такса – 30 юни 2023, 30 ноември 2023 и 29 февруари 2024;

Възстановяване на училищни такси

Училищни такси не се възстановяват в следните случаи:

 • При получаване на известие за отписване на ученик седем (7) или по-малко дни, считано от датата на започване на учебната година / семестър.
 • При получаване на известие за отписване на ученик по всяко време след започване на учебната година / семестър.
 • При нарушаване на условията за записване на ученик, включително училищните правила и политики.
 • Ученика е отстранен от училище по решение на ръководството както и при неспазване на дисциплината и / или незадоволителни академични резултати.
 • Възстановяване на училищни такси може да има само в случай, че ръководството на училището реши;

Постъпване по време на учебната година

При постъпване по време на учебната година, училищните такси се изчисляват „про рата“, т.е. от дата на започване на ученика.

Неплащане на училищни такси

 • Неплащането на учебните такси в установените срокове ще доведе до отстраняване на ученика от учебни занимания;
 • В случай на забавено плащане за повече от 1 седмица, училището ще откаже място за ученика;
 • Документи за напускане, сертификати или репорти не се издават, ако има неплатени суми;
 • Учениците могат да се включат в учебните занятия при завършена административна процедура по записване и платени учебни такси;

Отстъпки върху учебни такси

Отстъпки се предлагат на семейства с повече от едно дете в училището.

Предлага се отстъпка от 5% за второ дете и отстъпка от 10% за трето и всяко следващо при повече от три деца в училището.

Такса учебни ресурси

Таксата за учебни ресурси е включена в учебната такса и включва електронни и други материали свързани със задължителната учебна подготовка.

Такси външни изпити

Външните изпити упоменати по-долу :

 • Cambridge Primary Checkpoint (6 клас);
 • Cambridge Secondary 1 Checkpoint (9 клас);
 • IGCSE Year 2;
 • IB Diploma Programme Year 2;

се таксуват допълнително според таксите на съответния изпитен борд.

Ниво на английски език

Новопостъпилите ученици в училището ще бъдат оценявани чрез тест за класиране и/или от Академичния съвет и ръководителя на катедра „Езици“. Ако се установи, че нивото на английски не е достатъчно, ученикът ще бъде задължително записан за ускорен курс по английски език - Fast ForWоrd. Този курс струва € 100 на месец. Продължителността на курса ще зависи от това колко бързо ученикът постига необходимото ниво на владеене на английски език, за да може да се включи успешно в учебните часове.

Show menu