BSS Училище
BSS Училище Акценти

Учебна програма

Британска Международна
Cambridge Primary
Cambridge SecondaryIPC IMYC

Език на преподаване

Английски

Майчини езици

Английски Български ФренскиГръцки

Руски

Чужди езици

Английски Български Испански Френски Немски

Руски

Националности

31

Среден брой ученици в клас

15 / макс. 20

Съотношение ученици – учители

5:1

Възрастов диапазон

6 - 16

Максимален брой ученици / Брой ученици

330 / 200

Съотношение местни/международни ученици

25% местни / 75% международни