Британско училище в София - детска градина
Британско училище в София - детска градина Акценти

Учебна програма

Британска Международна IEYC

Език на преподаване

Английски

Майчини езици

Английски Български

Чужди езици

Английски Български

Националности

13

Среден брой ученици в клас

15 / макс. 20

Съотношение ученици – учители

5:1

Възрастов диапазон

2 - 5

Максимален брой ученици/Брой ученици

100 / 50

Съотношение местни/международни ученици

50% местни / 50% международни