Защо да изберете BSS

Промяна отвъд традиционното образование

Изборът на училище за Вашето дете не е лека задача. Всички ние, като родители, трябва да вземем под внимание множество аспекти. Британско училище в София е правилният избор за Вашето дете заради следните причини:

 1.  

Британското образование

Британското образование има утвърдена в целия свят репутация. Родителите избират британските училища заради балансираната учебна програма и начина на обучение, които развиват у учениците необходимите умения и знания за първоначално или следващо включване в нея - на всеки един етап от обучението им.

https://www.cobis.org.uk/about-us/british-international-schools/why-a-british-education

Британската образователна система е известна по целия свят със своето качество:

Репутацията на британската  образователна традиция се дължи  до известна степен на славата и отличното академично представяне на институции като университетите в Оксфорд и Кеймбридж. Британското образование се фокусира върху процеси и резултати – върху това, което детето трябва да знае и да умее да прави на дадена възраст – за разлика от чистото усвояване на дадено знание, без това да е съобразено с променящата се действителност. Определени ключови принципи се спазват  от началния до последния етап на обучение  на цялата образователна система - като идеята, че всяко дете е уникално и че е важно да се обърне внимание на този факт. Друг водещ принцип е отделянето на специално внимание на развитието на позитивни взаимоотношения (с учителите, с родителите, с връстниците); третият е фокусиране върху избора на стимулираща учебна среда – ученето не се провежда единствено в класната стая;

И още един много важен принцип: обучението и развитието на ученика не се оценяват единствено с оценки и резултати от тестове - това е само един от компонентите от комплексното му оценяване. Изборът на британско международно училище облагодетелства не само ученика с качествено обучение, но и улеснява много семейството при необходимост от релокация, тъй като стандартът на обучение на британските училища в целия свят е еднакъв.

Защо образованието в Британско училище в София е специално?

Ние предлагаме британската международна учебна програма, като вземаме най-доброто от британското образование и  обогатяваме  развитието  му в международен контекст. BSS се стреми да осигури на учениците си благоприятна среда, в която и най-големите им мечти и амбиции да станат реалност. Позволете да изброим някои от факторите, които влияят на този процес.

Амбиция

Ние вярваме че:

 • постиженията могат да бъдат безкрайно високи. Ако вашето дете си постави високи цели, нашето училище ще развие по най-подходящ начин целия му наличен потенциал;

 • предизвикателствата и креативността ни помагат да ставаме все по-добри с всеки изминал ден; трябва да предизвикаме любопитство у ученика, чрез което да развием неговата любознателност;

 • уникалните възможности на глобалната среда спомагат за подобряване на обучителния процес на ученика и обогатяват неговите преживявания.

Глобална общност

Ние вярваме, че:

 • концептуалните модели на възприятие и мислене, които ние се стремим да развием у нашите ученици, се обогатяват от международната среда, която нашето училище им предоставя. Ние им предоставяме образователно преживяване, което не биха могли да имат в класическа учебна институция;

 • дебатите, онлайн предизвикателствата, международните състезания, уроците на открито са начини за учене извън класната стая и директно, практическо обучение в реалния свят;

 • ние държим на развитието им като граждани на глобалния свят, но едновременно с това подкрепяме и  стремежа им за устойчиво личностно развитие;

 • международно призната академична програма, сертификати Cambridge Checkpoint, IGCSE и Международен бакалауреат  - Дипломна програма и Програма за кариерно развитие – всички те гарантират, че образованието на детето Ви ще бъде признато, независимо къде избере да продължи обучението си или да работи.

Персонализирано обучение

Ние вярваме, че:

 • трябва да имаме малки класове, за да могат нашите учители да опознаят всяко едно дете по отделно и да спомогнат за развитието на силните му страни, като адаптират модела на обучение за преодоляване на евентуални трудности;
 • децата трябва да развиват умения, ключови за техния успех, както и за  всеки един аспект на обучението.

Максимална сигурност

Учителският ни колектив вярва, че всяко дете ще расте щастливо и здраво, когато е обградено с нежни грижи, любов, увереност и уважение. Училищните дейности са структурирани така, че да провокират у децата мислене и съзидателност, да спомогнат за откриването и развитието на техните умения и таланти и да ги мотивират за израстването им като активни, отговорни и конкурентоспособни личности.

Ние искаме нашите деца да се чувстват сигурни, обичани, да вярват на останалите хора и на заобикалящата ги среда, да възприемат своята детска градина и училище като свой собствен дом и огнище.

Образование, насочено към бъдещето

Най-голямото предизвикателство за нас, работещите в областта на образованието, е, че ние трябва да подготвим нашите деца за тяхната бъдеща кариера – след 10-15 години, като използваме  съвременните технологии и матрица на мислене. Ето защо, една от най-важните стратегии на BSS, наред с останалите, е разработването на образователен модел, който да успее да се справя с предизвикателствата на бъдещето. Ние държим нашите ученици да разбират разликата в двете значения на думата „бъдеще“.

 • Първо, те трябва да изградят успешна кариера, за да направят своя собствен принос към нашето общество;

и

 • Второ: да могат да мислят и да живеят в бъдещето; да изпреварят своето време, да бъдат лидери, за да могат да прогнозират както кризите, така и промените, за да успяват да ги контролират и управляват, и с това да допринесат за общото благоденствие.

Дисциплина и взискателност по време на учебния процес

Британско училище в София включва в програмата си голямо разнообразие от области на познанието като английски като роден език, чужди езици: испански, френски и немски, информационни технологии и компютърно обучение, обществени науки и гражданско образование, природни науки, изкуства, физическо възпитание и спорт. Всички тези предмети са задължителни и са включени в учебната програма.

Процесът на придобиване на знания не се ограничава само до традиционните предмети, но отразява и реалния живот чрез екстензивни изследвания, детайлно обсъждане на реални проблеми от съвременната действителност. По този начин се създават личности, които са подготвени да поемат по собствения си път и да защитават своите идеи и разбирания. Цялостната програма за развитие на личността на ученика е насочена главно към многостранното му израстване като личност: физически, интелектуално, емоционално и етично.

 

Show menu