Акценти

Учебна програма

Британска Международна 
Учебни програми на Cambridge
International Baccalaureate
IEYC IPC IMYC

Език на преподаване

Английски

Майчини езици

Английски Български Френски Гръцки Китайски Арабски Персийски Иврит

Чужди езици

Английски Български Испански Френски Немски

Националности

40

Среден брой ученици в клас

15 / макс. 20

Съотношение ученици – учители

5:1

Възрастов диапазон

2 - 18

Максимален брой ученици/Брой ученици

380 / 280

Съотношение местни/международни ученици

40% местни / 60% международни