Apply online

ENGLISH/A2

BSS Language Course

English A2 course is suitable for students 7 - 12 years old.

Within this course your children will get the chance to improve their English verbal, listening and writing skills.

If you decide to enrol for this course, please sign the consent form and send it back to office@bssofia.bg.

 

 Съботен курс по Английски език

Курсът по Английски език А2 в Британското училище в София е подходящ за деца от 7 до 12 години. Заниманията ще се провеждат всяка събота в сградата на училището.

Целата на курса е да усъвършенства езиковите умения на учениците чрез практически упражнения по четене, писане, слушане с разбиране и говорене.

Ако желаете да се включите, моля попълнете формата за записване и я изпратете на office@bssofia.bg.