Apply online

FRENCH/А1

 Saturday French Course

The course is suitable for students 7 - 12 years old.

Within this course your children will get the chance to improve their French verbal, writing and speaking skills.

If you decide to enrol for this course, please sign the consent form and send it back to office@bssofia.bg.

  

Съботен Курс по Френски език

Kурсът по Френски език А1 в Британското училище в София е подходящ за деца от 7 до 12 години. Заниманията се провеждат всяка събота в сградата на училището.

Целата на курса е да усъвършенства езиковите умения на учениците чрез практически упражнения по четене, писане, слушане с разбиране и говорене.

Ако желаете да се включите, моля попълнете формата за записване и я изпратете на office@bssofia.bg.