Apply online

SPANISH/А1

 Saturday Spanish Course

The Spanish Foreign Language course is suitable for students 7-12 years old.
Within this course your children will get the chance to improve their Spanish verbal, writing and listening skills.

If you decide to enrol for this course, please sign the consent form and send it back to office@bssofia.bg.

 

Съботен Курс по Испански език 

Kурсът по Испански език А1 в Британското училище в София е подходящ за деца от 7 до 12 години. Заниманията се провеждат всяка събота в сградата на училището. Целата на курса е да усъвършенства езиковите умения на учениците чрез практически упражнения по четене, писане, слушане с разбиране и говорене.

Ако желаете да се включите, моля попълнете формата за записване и я изпратете на office@bssofia.bg