Apply online

APPLIED ARTS

 Saturday Applied Art Course

The Art Class is part of the BSS Saturday Activities and it stimulates child’s brain to grow which results in better observation, perception and critical thinking. The practice of arts and crafts is a spiritual practice through which we honour the material world, and while we do that we develop a sense of beauty and generosity in our lives.

Within this BSS ART CLASS students will learn how to transform base material into objects of beauty.

This course is suitable for students 4 - 12 years old. If you decide to enrol your children for this class, please sign the consent form and send it back to office@bssofia.bg.

 

 

Съботен Курс по Приложни изкуства 

Курсът по Приложни изкуства в Британското училище в София е подходящ за деца от 4 до 12 години. Заниманията се провеждат всяка събота в сградата на училището.

Целта на курса е да стимулира развитието на детското въображение и да развие критическо мислене у децата както и чувството им за красота и финес. По време на заниманията учениците ще бъдат обучавани как да превръщат вещи от материалния свят в красиви предмети с нематериална стойност. 

 

Ако желаете да развиете креативността на вашето дете и да възпитате чувство за красота у него, моля попълнете формата за записване и я изпратете на office@bssofia.bg.