Apply online

BSS Language Course

 BSS Language Course on Saturdays

It’s really easy to get improved your English/Bulgarian language.

Good language skills are vital in the workplace, where many different kinds of jobs require the ability to write reports, letters or to give talks to presentations.

The ability to communicate clearly and effectively is one of the most useful skills you can learn. Whatever you study at school, college or university, and whatever career you choose, a command of language is a valuable asset. Learning to write well can sharpen the way you think.

This year BSS offers two language cources: English NL (Native Language) and Bulgarian NL (Native Languge). Within the BSS Weekend Language Course you will better understand grammar, improve your verbal skills and punctuation, become better in writing etc. Every section you complete will move you forward to more difficult tasks and build on your language skills.

 
The Languge Courses at BSS are suitable for students from 6 to 10 years of age and allow them to achive high perforomance.

 

If you have interest and decide to enrol, please fill the attached form and send it to office@bssofia.bg.

 

Курсове по Английски език или Български език в БСС

Добрите езикови умения са важни за всяка работа. Повечето професии днес изискват високи езикови и комуникативни умения. Писането на отчети, и-мейли, презентирането пред аудитория и пр. са задължителни за всеки млад и образован човек. Способността да се комуникира убедително е едно от ключовите умения за постигане на професионален успех. Без значение какво е образованието или професионалното ви занимание, добрите езикови умения биха могли да променят начина ви на мислене и целия живот към по-добро.

БСС предлага една наистина добра възможност за усъвършенстване на езиковите умения на ученици от 6 до 10 годшна възраст. Тази година в съботната програма на училището са включени курсове по Английски и Български език, които целят да подобрят граматичните умения на децата, техните говорни и пунктуационни способности като ги научат да пишат правилно.

 

Всеки модул по време на курса надгражда предходния като се стреми да изгради ефективна  структура и да гарантира отличнa езикова култура на децата.

Ако решите да се включите, моля попълнете формата за потвърждение и я изпратете на office@bssofia.bg.