Apply online

WEB DESIGN

Web Design Workshop – HTML and CSS

This workshop is part of the BSS STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) program. It is suitable for students between 8 and 14 years old. They will explore the history of internet and the world wide web, the professional standards and protocols.                                                                                    

In this course the students will learn how to build their first web page; getting to know HTML and CSS (develop & style their web documents), positioning content, working with typography, setting colours and backgrounds, gradients, creating lists, adding media and organizing data with tables.

 If you are interested in Web Design and decide to enrol, please fill the attached form and send it to office@bssofia.bg.

      

 

Курс по Уеб Дизайн – HTML and CSS

Курсът по Уеб Дизайн предлага на учениците да се потопят в света на интернет като започнат да изучават историята му, професионалните стандарти и протоколите му. Този курс е подходящ за деца от 8 до 14 годишна възраст.

В този курс учениците ще се научат как да направят първия си уебсайт; ще се запознаят с HTML и CSS (изграждат и стилизират уеб документите си), ще позиционират съдържание, ще създават композиции, ще работят с цветове и фон, градиенти, ще създават списъци, мултимедия и таблици и мн. др. 

Побързайте да се включите като попълните формата за потвърждение и я изпратите на office@bssofia.bg.