Apply online

FUN SCIENCE

Fun Science Course

The Fun Science course is part of the STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). It is suitable for children 4 - 8 years old. It stimulates children’s innate curiosity and sense of adventures, fosters imagination and shapes their own understanding of the world through science demos, guided inquiry and free exploration. The course will be held by Kids Science. It specialises in providing science themed parties, workshops, after school clubs and holiday clubs to children.


The modules are:        

 • Chemistry  
 • Physics
 • Earth Sciences
 • Biology

Children are empowered to actively engage in experimental learning. Based on their interests and observations students give ideas, seek independent solutions and learn from their own experience. Cross-linking between the interrelated modules stimulates critical thinking in children and encourages them to analyze, discover patterns and draw conclusions, fostering independent thinking. 

 This course also:

 • Facilitates team work and improves COMMUNICATION SKILLS;                                                 
 • Develops FINE MOTOR SKILLS, PATIENCE, FOCUS and ATTENTION; 
 • Instills a sense of CONFIDENCE, INDEPENDENCE and RESPONSIBILITY;
 • Stimulates IMAGINATION, CREATIVITY and a personal DRIVE FOR SUCCESS.

 If you are interested in Fun Science and decide to join, fill the attached form and send it to office@bssofia.bg.

 

 Курс по Забавна Наука

Курсът по Забавна Наука в Британскто училище в София е подходящ за деца от 4 до 8 годишна възрат. Заниманията стимулират вроденото детско любопитство и приключенско чувство, развиват въображението и оформят собствено разбиране за света чрез: научни демонстрации, експериментиране с насока, свободно изследване пр. Курсът ще се води от Детски Научен Клас. Това е високо специализиран клас за научни демонстрации, интерактивни научни шоута, партита и пр.

 Модулите, които курсът включва са:                                                                                       

 • Химия 
 • Физика
 • Наука за земята
 • Биология                                             


Целта на курса е да накара децата да мислят по-критически, да откриват модели на повтаряемост, да правят задълбочен анализ и вадят заключения, изграждайки собствен начин на мислене.  

Децата участват активно и пълноправно в процеса на обучението си със собствени идеи и експерименти според интересите и наблюденията си, търсят самостоятелно решения и изграждат собствен опит.

 
 
Курсът още:              

 • Стимулира КОМУНИКАТИВНИТЕ умения на децата;
 • Развива ФИНА МОТОРИКА, ФОКУС и ВНИМАНИЕ;
 • Изгражда ТЪРПЕНИЕ и умения за РАБОТА В ЕКИП;
 • Вдъхва САМОЧУВСТВИЕ и учи децата на ОТГОВОРНОСТ;
 • Насърчава ВЪОБРАЖЕНИЕТО, ИЗОБРЕТАТЕЛНОСТТА и ЛИЧНАТА МОТИВАЦИЯ ЗА УСПЕХ.

 Побързайте да се включите като попълните формата за потвърждение и я изпратите на office@bssofia.bg.