Apply online

Parent Effectiveness Training

 

Weekend Activities 

Parent Effectiveness Training

Dr . Thomas Gordon’s Parent Effectiveness Training (P.E.T.) class is the pioneering program that has helped millions of parents around the world. These classes  are offered by certified P.E.T. Instructors throughout different countries.

WHAT YOU WILL LEARN

 Your children will feel free to discuss their problems and to concern with you instead of withdrawing

  The children will learn self-discipline, self-control and an inner sense of personal responsibility

✓ Everyone will learn how to work with each other instead of against each other

✓ You will experience fewer angry outbursts and more problem solving

✓ Everyone can participate in rule-setting so all will feel  motivated to comply with the rules

✓ Fewer power struggle s- less tension, less resentment, more fun, more peace, more love

 

Do not miss this unique chance!

If you are interested in our Training and decide to join, please fill the attached form and send it to office@bssofia.bg.

 

Съботни Занимания

Трениране на Успешни Родители или Програмата ТУР

Програмата ТУР е предназначена да преподава философия и умения за общуване, които ще помогнат на родителите да подобрят отношенията със своите деца и другите значими в живота им хора. Програмата ТУР изгражда у участниците ключови умения за общуване: 

✓ Да ползват метода „Активно слушане”, за да помогнат на другите да решават собствените си проблеми

✓ Да прилагат метода „Аз - послание”, за да имат възможността да конфронтират неприемливото поведение на децата и другите и това да доведе до положителна промяна

✓ Да се възползват от способа „ппревключване на скорости” за преодоляване на съпротивата

✓ Да познават и да използват Метода ”Печеля - Печелиш” – за разрешаване на конфликти, така че и двете страни да са доволни от решението

✓ Да приемат онова, което не могат да променят при сблъсък на ценности

 Ако се интересувате  от нашите предложения и решите да се включите, попълнете формата за потвърждение и я изпратете на office@bssofia.bg.