Apply online

Clean Energy

Weekend Activities 

Clean Energy Class

All over the world scientists are finding new ways to save energy – and make energy. In a few years you might even be using some of these new energy - smart inventions in your home or school. BSS Clean Energy Course aims to develop students’ knowledge in Science. The students will cover different aspects such as Physics, Chemistry and Biology. In the Clean Energy Class the students will learn much about the following topics:

✓ Healthy life

✓ How does the sun “work”” and why do we need the glaciers 

✓ Greenhouse effects

✓ Global Warming 

 If you are interested in our class and decide to join, please fill the attached form and send it to office@bssofia.bg.

 

Съботни Занимания

Чиста Енергия 

В цял свят учените откриват нови начини да създават и пестят енергия. Скоро всички ние може да използваме някои от новите енергоспестяващи изобретения вкъщи или в училище. Източници на възобновяема енергия са всички видове конвенционални средства; всички видове горива. Други източници на възобновяема енергия са – слънцето, чиято енергия може да се използва за производство на ток и топлина, вятърът, геотермалната енергия, биомасата от растения и силата на водата. 

В курса по Чиста Енергия на Британското училище учениците ще изучават какви видове енергийни източници има (възобновяеми и невъзобновяеми) и техните плюсове и минуси.  Ще бъдат провеждани експерименти в реално време и ще се правят опити за генериране на възобновяема енергия!

Този курс цели да развие знанията на учениците по природни науки, а именно – физика, химия и биология. Темите, които ще изучават по време на курса са: 

✓ Природосъобразен начин на живот 

✓ Как работи слънцето и защо са ни необходими ледниците         

✓ Парников ефект  

✓ Глобално затопляне 

 

Ако се интересувате  от нашите предложения и решите да се включите попълнете формата за потвърждение и я изпратете на office@bssofia.bg.