Young Engineers Course

Young Engineers Club

The e²² Young Engineers programme introduces and explains various Science, Technology, Engineering and Math (STEM) topics, using games and applied models to demonstrate and explain the theoretical material studied in school. The e²² Young Engineers offers not only entertainment, but also enriching and deepening learning, as well as developing skills for logical and analytical thinking, creativity and self - confidence.

 Skills Developments:

✓ Expands horizons and general knowledge in physics and various natural phenomena        

✓ Strengthens social adaptability and develops communication and teamwork skills              

✓ Incites creativity                          

✓ Develops the ability to analyze

✓ Encourages creative thinking

✓ Builds fine motor skills and spatial recognition

 

If you are interested in our  Young Engineers Club and decide to join, please fill the attached form and send it to office@bssofia.bg.

 

 

Млади Инженери (Young Engineers) 

Обогатяващи програми за деца в областите на STEM (науките, технологии, инженерството, математика).

Програмата на e22 Young Engineers подпомага развитието на децата чрез уникалната комбинация от обучение и забавление по модела Еdutainment (education+entertainment). Предоставя увлекателна програрма за обучение с помощта на специално асемблирани комплекти с ЛЕГО елементи за сглобяване на моторизирани ЛЕГО модели, демонстрира научните принципи по достъпен и забавен начин. 

Програмите на e22 Young Engineers развиват редица допълнителни умения: 

      ✓ Фина моторика                                              

     ✓ Координация ръка-око                                                              

     ✓ Пространствена ориентация                                                    

     ✓ Умения за общуване и работа в екип                                 

     ✓ Способност за решаване на проблеми                                             

     ✓ Логическо мислене

     ✓ Креативност

     ✓ Увереност

Побързайте да се включите като попълните формата за потвърждение и я изпратите на office@bssofia.bg.