Apply online

FUTURE ENGINEERS

Future Engineers 

This course is suitable for students 6-10 years old. The program is part of the Science, Technology, Engineering and Math (STEM) modul that introduces and explains various Science, Technology, Engineering and Math topics using games and applied models to demonstrate and describe the theoretical material studied in school. Future Engineers Course offers not only entertainment, but also enriching and deepening learning as well as developing skills for logical and analytical thinking, creativity and self - confidence.

What Skills the Course Develops:

✓ Expands horizons and general knowledge in physics and various natural phenomena    

✓ Strengthens social adaptability and develops communication and teamwork skills              

✓ Incites creativity                          

✓ Develops the ability to analyze

✓ Encourages creative thinking

✓ Builds fine motor skills and spatial recognition

If you are interested in the BSS Future Engineers Course and decide to join, please fill the attached form and send it to office@bssofia.bg.

 

 Бъдещи Инженери (Future Engineers) 

Обогатяващи програми за деца в областите на науките, технологиите, инженерството и математиката. Програмата е подходяща за  ученици от 6 до 10 години.

Курсът Бъдещи Инженери подпомага развитието на децата чрез уникалната комбинация от обучение и забавление по модела Еdutainment (education+entertainment). Предоставя увлекателна програрма за обучение с помощта на специално асемблирани комплекти с ЛЕГО елементи за сглобяване на моторизирани ЛЕГО модели, демонстрира научните принципи по достъпен и забавен начин. 

Програмата развива редица умения: 

     ✓ Фина моторика  

     ✓ Координация ръка-око                                                              

     ✓ Пространствена ориентация                                                    

     ✓ Умения за общуване и работа в екип                                 

     ✓ Способност за решаване на проблеми                                             

     ✓ Логическо мислене

     ✓ Креативност

     ✓ Увереност

Побързайте да се включите като попълните формата за потвърждение и я изпратите на office@bssofia.bg.